درباره مرتضی محمدی

ارتباطات استراتژیک و روابط‌عمومی

تحصیل در دانشگاه‌های برتر ایران و تعامل و همکاری با شرکت‌های ایرانی و اروپایی باعث شده تا بتوانم ارتباط پرثمری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی تدوین نمایم. با همین رویکرد در نظر دارم تا با سازمان‌هایی که در تعامل هستم اثربخشی بیشتری داشته باشم.

  • روابط عمومی
  • ارتباطات استراتژیک
  • داستان برند
مرتضی محمدی

سرتیتر محتوا

اخبار، ترجمه‌ها، متون تخصصی

جدیدترین نوشته‌ها

مرتضی محمدی | روابط عمومی
مرتضی محمدی | روابط عمومی