مرتضی محمدی

فعال حوزه روابط‌عمومی و ارتباطات، علاقه‌مند به پیاده‌سازی رویکرد علمی و ساختارمند در حوزه روابط‌عمومی و مطالعه تکنیک‌ها و راهبردهای مربوط به مدیریت نحوه انتشار اطلاعات در رسانه‌ها